Home Search AAA
 

Integracija solarnih panela na površinsko vozilo (Nikola Filip Fijan)

Potrebno je analizirati solarne panele na tržištu i donijeti odluku koji panel je najbolji po odabranom kriteriju. Kad se paneli nabave potrebno ih je integrirati na autonomno površinsko vozilo aPad dostupno u laboratoriju i razviti sučelje koje dohvaća osnovna mjerenja

(napon, struja) pomoću programskog okruženja ROS.

 

Modeliranje i upravljanje dubinom mušule (Dalibor Mucek)

Podvodni robot aMussel dostupan u laboratoriju upravljiv je po jednom stupnju slobode korištenjem mehanizma za upravljanje plovnošću. Upravljanje takvim sustavom predstavlja izazov jer sadrži mnoge nelinearnosti. U programskom okruženju MATLAB potrebno je implementirati razvijeni model podvodnog robota i primijeniti odabranu nelinearnu tehniku upravljanja kako bi se ostvarilo održavanje robota na zadanoj dubini.

 

Algoritam za računanje dekompresijskog modela u ronjenju (Fran Borčić)

Potrebno je razmotriti različite načine implementacije Bühlmannovog dekompresijskog modela i usporediti njihovo ponašanje, razmatrajući pritom primjenu na osobnom računalu gdje se očekuju precizni rezultati i primjenu na uređajima male procesne snage gdje se očekuje brzo računanje u realnom vremenu. S ciljem lakšeg prikazivanja rezultata, potrebno je razviti aplikaciju za unos i prikaz profila urona koja se može povezati s modelom preko definiranog API sučelja


REPOSITORY

 
UNIZG-FER
 


SEARCH