Home Search AAA
 

Razvoj tiskane pločice za poboljšanje podvodnog akustičkog lokalizacijskog sustava (Nikola Filip Fijan)

Za potrebe lokalizacije podvodnih robota koristimo površinsko vozilo s akustičkim modemom. Za potrebe podvodne lokalizacije akustička poruka mora biti poslana u preciznom trenutku. Operativni sustav na površinskom vozilu ne može ostvariti potrebne vremenske zahtjeve. Potrebno je razviti i integrirati elektronički modul koji će omogućiti prosljeđivanje akustičkih poruka u preciznim vremenskim trenucima. Također razvijeni modul treba podržavati mogućnost budućih nadogradnji.

 

 

Modeliranje i upravljanje dubinom mušule (Dalibor Mucek)

Podvodni robot aMussel dostupan u laboratoriju upravljiv je po jednom stupnju slobode korištenjem mehanizma za upravljanje plovnošću. Upravljanje takvim sustavom predstavlja izazov jer sadrži mnoge nelinearnosti. U programskom okruženju MATLAB potrebno je implementirati razvijeni model podvodnog robota i primijeniti odabranu nelinearnu tehniku upravljanja kako bi se ostvarilo održavanje robota na zadanoj dubini.

 

Algoritam za računanje dekompresijskog modela u ronjenju (Fran Borčić)

Potrebno je razmotriti različite načine implementacije Bühlmannovog dekompresijskog modela i usporediti njihovo ponašanje, razmatrajući pritom primjenu na osobnom računalu gdje se očekuju precizni rezultati i primjenu na uređajima male procesne snage gdje se očekuje brzo računanje u realnom vremenu. S ciljem lakšeg prikazivanja rezultata, potrebno je razviti aplikaciju za unos i prikaz profila urona koja se može povezati s modelom preko definiranog API sučelja


REPOSITORY

 
UNIZG-FER
 


SEARCH