Home Search AAA
 
IN PROGRESS

Aplikacija za daljinsko upravljanje površinskim vozilom (Application for remote control of a surface vessel)

student: Zdravko Čićin-Šain

U sklopu rada potrebno je napraviti dvije aplikacije korištenjem istih modula razvijenih u sklopu Angular platforme. Prvo je potrebno postojeću web aplikaciju koja se koristi za uvid u status podvodnog vozila proširiti modulom za ručno upravljanje s pomoću miša ili tipkovnice. Isti taj modul za ručno upravljanje potrebno je iskoristiti korištenjem platforme NativeScript za izradu zasebne aplikacije za mobilne uređaje. Aplikacija bi se trebala moći izvoditi u operativnim sustavima Android i iOS. U sklopu rada potrebno je implementirati dodatne aplikacije i ispitati ih s površinskim vozilom raspoloživim u laboratoriju. 

 


COMPLETED

 
UNIZG-FER
 


SEARCH